Prelucrarea datelor cu caracter personal ale vizitatorilor și utilizatorilor

avocatbuzincu.be utilizează numai cookie-uri care prezintă un risc scăzut pentru utilizatorul de internet în cauză, care, în conformitate cu legea privind comunicațiile electronice din 13 iunie 2005 (LCE), nu necesită consimțământul utilizatorului de internet. Mai multe informații despre tipul de module cookie sunt prezentate mai jos.

Datele cu caracter personal pe care utilizatorul le comunică atunci când declară o operațiune de prelucrare a datelor, o plângere sau o cerere de informații sau de consiliere sunt prelucrate de Comisie exclusiv în scopul de a răspunde la cererea utilizatorului și de a îndeplini sarcinile care îi sunt încredințate prin Legea din 8 decembrie 1992 privind protecția vieții private și prin decretul de punere în aplicare din 13 februarie 2001. Datele personale ale utilizatorilor nu sunt niciodată prelucrate în scopuri comerciale.

Datele cu caracter personal sunt transmise doar personalului responsabil cu prelucrarea cererilor. Aceste date pot fi comunicate unor persoane din afara avocatbuzincu.be atunci când acest lucru este necesar pentru procesarea cererii utilizatorului.

În cazul în care utilizatorul refuză să comunice anumite date esențiale, este posibil ca avocatbuzincu.be să nu poată procesa cererea.

Fiecare persoană vizată de prelucrarea datelor poate să își consulte datele cu caracter personal, să le rectifice sau, dacă are motive întemeiate, să le șteargă. În acest scop, aceștia pot trimite o scrisoare însoțită de o copie a cărții de identitate la adresa de mai sus sau pot trimite un e-mail la următoarea adresă: gb(at)orteliuslaw.be.

Utilizarea cookie-urilor

În conformitate cu articolul 129, 1° din Legea comunicațiilor electronice din 13 iunie 2005, avocatbuzincu.be intenționează să informeze vizitatorii site-urilor sale web cu privire la utilizarea cookie-urilor. Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni care sunt stocate pe discul dur al computerului vizitatorilor site-ului. Acestea conțin informații, cum ar fi preferințele lingvistice ale vizitatorului, astfel încât acesta să nu fie nevoit să introducă din nou aceste informații la o vizită ulterioară pe același site web. Unele cookie-uri permit o afișare grafică optimă, altele permit funcționarea corectă a unei aplicații web. Dacă nu doriți ca un site web să instaleze cookie-uri pe computerul dumneavoastră, puteți seta browserul dumneavoastră să facă acest lucru.

Cum dezactivez cookie-urile?

Dacă doriți să blocați cookie-urile, puteți face acest lucru pentru browserul pe care îl utilizați.

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/Block-enable-or-allow-cookies

Crom: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&answer=95647

Firefox: http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Atunci când dezactivați cookie-urile, vă rugăm să rețineți că este posibil ca unele elemente grafice să nu fie afișate corect sau să nu puteți utiliza anumite aplicații. Mai jos este o listă detaliată a tuturor tipurilor de cookie-uri pe care avocatbuzincu.be le folosește pe site-urile sale.

  1. Suport .datatables.net

Nume: __cfduid

Scop: Identificarea clienților individuali din spatele unei adrese IP partajate și aplicarea setărilor de securitate pentru fiecare client.

Mai multe informații: Cookie-ul __cfduid este utilizat pentru a identifica clienții individuali din spatele unei adrese IP comune și pentru a aplica setările de securitate pentru fiecare client. De exemplu, dacă vizitatorul se află într-o cafenea în care există o mulțime de mașini infectate, dar mașina vizitatorului este de încredere (de exemplu, pentru că a finalizat o provocare în timpul perioadei de trecere a provocării), cookie-ul ne permite să identificăm clientul și să nu-l provocăm din nou. Acesta nu se potrivește cu niciun ID de utilizator din aplicația dvs. web și nu stochează nicio informație de identificare personală.

Site web: https://www.avocatbuzincu.be/

Statutul juridic al cookie-ului în conformitate cu ECL: Fiind un cookie de sesiune, acest cookie este scutit de cerința de consimțământ în conformitate cu articolul 129 din ECL. A se vedea punctul 3.4. din Avizul 04/2012 al Grupului 29 (organizația de tutelă a comisiilor europene pentru protecția vieții private) privind excepțiile de la cerința de consimțământ pentru cookie-uri.

  1. Cookie Google Analytics

Nume: __utma

Scop: Acest cookie este utilizat pentru a distinge vizitatorii unici ai site-ului dumneavoastră.

Mai multe informații: Aceasta este actualizată la fiecare vizualizare a paginii.

Site web : https://www.avocatbuzincu.be/

Statutul juridic al cookie-ului în conformitate cu ECL: În calitate de cookie-ului de personalizare a interfeței cu utilizatorul (adică un modul cookie care reține preferințele utilizatorului pentru o funcție, dar nu este legat de identificatori, cum ar fi un nume de utilizator), acest cookie este scutit de obligația prevăzută la articolul 129 din ECL. A se vedea punctul 3.6. din Avizul 04/2012 al Grupului 29 (organizația de tutelă a comisiilor europene pentru protecția vieții private) privind excepțiile de la cerința de consimțământ pentru cookie-uri.

Nume: __utmc

Scop: Acest cookie funcționează în plus față de cookie __utmb pentru a determina dacă există sau nu o vizită repetată de către vizitatorul unic actual.

Mai multe informații: –

Site web: https://www.avocatbuzincu.be/

Statutul juridic al cookie-ului în conformitate cu ECL: În calitate de modul cookie de personalizare a interfeței cu utilizatorul (adică un modul cookie care reține preferințele utilizatorului pentru o funcție, dar nu este legat de identificatori, cum ar fi un nume de utilizator), acest modul cookie este scutit de obligația prevăzută la articolul 129 din ECL. A se vedea punctul 3.6. din Avizul 04/2012 al Grupului 29 (organizația de tutelă a comisiilor europene pentru protecția vieții private) privind excepțiile de la cerința de consimțământ pentru cookie-uri.

  1. Cookie de sesiune WordPress

Nume: SESS…

Scop: Pentru a păstra ID-ul sesiunii până la sfârșitul sesiunii.

Mai multe informații : Cookie-urilor de sesiune sunt utilizate pentru a stoca datele de stare pe durata unei anumite sesiuni. Aceste module cookie sunt stocate în memoria cache doar atât timp cât un utilizator vizitează serverul web care a emis cookie-ul de sesiune și sunt șterse din memoria cache atunci când sesiunea este închisă.

Site web: https://www.avocatbuzincu.be/

Statutul juridic al cookie-ului în conformitate cu ECL: Fiind un cookie de sesiune, acest cookie este scutit de cerința de consimțământ în conformitate cu articolul 129 din ECL. A se vedea punctul 3.4. din Avizul 04/2012 al Grupului 29 (organizația de tutelă a comisiilor europene pentru protecția vieții private) privind excepțiile de la cerința de consimțământ pentru cookie-uri.

Legături către alte site-uri web

Acest site web conține link-uri către alte site-uri web din sectorul public și privat. purestream.be nu poate garanta că aceste site-uri web aplică o politică de confidențialitate care respectă legea din 8 decembrie 1992 privind protecția vieții private în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Prin urmare, utilizatorii sunt invitați să verifice singuri acest lucru consultând clauzele de protecție a vieții private care trebuie incluse pe fiecare site web.