1. Prezentarea site-ului.

În conformitate cu articolul 6 din Legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 privind încrederea în economia digitală, este specificat utilizatorii site-ului www.avocatbuzincu.be identitatea diferitelor părți implicate în punerea în aplicare și monitorizarea acestuia:

Responsabil de publicare: ORTELIUS LAW OFFICE Square Vergote 10 B Cutia 1, 1200 Woluwe-Saint-Lambert, activă sub numărul de societate: BE 0547.896.283. (gb@orteliuslaw.be)

 

Webmaster: Wake up Agency

  1. Condiții generale de utilizare a site-ului și a serviciilor oferite.

Utilizarea site-ului www.avocatbuzincu.be implică acceptarea deplină a condițiilor generale de utilizare descrise mai jos. Aceste condiții de utilizare pot fi modificate sau completate în orice moment, iar utilizatorii site-ului www.avocatbuzincu.be sunt invitați să le consulte în mod regulat.

Acest site este normal accesibil în orice moment pentru utilizatorilor. O întrerupere pentru întreținere tehnică poate totuși fie decisă de www.avocatbuzincu.be, care se va strădui apoi să informeze în prealabil utilizatorii cu privire la datele și orele de intervenție.

 

  1. Descrierea serviciilor furnizate.

Site-ul www.avocatbuzincu.be are ca scop de oferi informații despre toate activitățile companiei.

Site-ul se străduiește să furnizeze pe site-ul www.avocatbuzincu.be informații cât mai exacte posibil. Cu toate acestea, nu poate fi trasă la răspundere pentru omisiuni, inexactități și deficiențe de actualizare, indiferent dacă acestea sunt din vina sa sau a partenerilor terți care furnizează aceste informații.

Toate informațiile de pe site-ul www.avocatbuzincu.be sunt oferite cu titlu informativ și sunt susceptibile să evolueze. De asemenea, informațiile de pe site-ul www.avocatbuzincu.be nu sunt exhaustive. Acestea sunt furnizat sub rezerva modificărilor care au fost aduse de la punerea în linie.

 

  1. Limitări contractuale privind datele tehnice.

 

Site-ul nu poate fi considerat responsabil pentru daune materiale legate de utilizarea site-ului. În plus, utilizatorul site-ului se angajează să acceseze site-ul folosind echipamente recente, fără viruși și cu un browser actualizat de ultimă generație.

 

  1. Proprietatea intelectuală și contrafacerea.

Orice reproducere, reprezentare, modificare, publicare, adaptare a tuturor sau a unei părți din elementele site-ului, indiferent de mijloacele sau procedeele utilizate, este interzisă, cu excepția unei autorizații scrise prealabile din partea Cabinetului ORTELIUS LAW OFFICE.

Orice utilizare neautorizată a site-ului sau a oricăruia dintre elementele pe care acesta le conține va fi considerată ca reprezentând o contrafacere și va fi urmărită în conformitate cu dispozițiile articolelor L.335-2 și următoarele din Codul belgian al proprietății intelectuale.

 

  1. Limitări ale răspunderii.

ORTELIUS LAW OFFICE nu poate fi considerat responsabil pentru orice daune directe sau indirecte cauzate echipamentului utilizatorului în momentul accesării site-ului ORTELIUS LAW OFFICE și care rezultă fie din utilizarea unui echipament care nu corespunde specificațiilor indicate la punctul 4, fie din apariția unui bug sau a unei incompatibilități.

ORTELIUS LAW OFFICE nu poate fi tras la răspundere pentru niciun prejudiciu indirect (cum ar fi pierderea de piață sau pierderea unei oportunități) care rezultă din utilizarea site-ului www.avocatbuzincu.be.

Spații interactive (posibilitatea de a pune întrebări în zona de contact) sunt la dispoziție pentru utilizatorii. ORTELIUS LAW OFFICE își rezervă dreptul de a șterge, fără notificare prealabilă, orice conținut postat în această zonă care contravine legislației aplicabile în Belgia, în special dispozițiilor referitoare la protecția datelor. Dacă este cazul, ORTELIUS LAW OFFICE își rezervă, de asemenea, dreptul de a angaja răspunderea civilă și/sau penală a utilizatorului, în special în cazul mesajelor cu caracter rasist, jignitor, defăimător sau pornografic, indiferent de suportul utilizat (text, fotografii…).

  1. Gestionarea datelor cu caracter personal.

Atunci când se utilizează site-ul www.avocatbuzincu.be, pot fi colectate următoarele informații: URL-ul linkurilor prin care utilizatorul a accesat site-ul www.avocatbuzincu.be, furnizorul de acces al utilizatorului, adresa de protocol Internet (IP) a utilizatorului.

În orice caz, ORTELIUS LAW OFFICE colectează informații personale despre utilizator doar în scopul anumitor servicii oferite de site-ul www.avocatbuzincu.be. Utilizatorul furnizează aceste informații în deplină cunoștință de cauză, în special atunci când le introduce. Utilizatorului site-ului www.avocatbuzincu.be i se precizează apoi dacă trebuie sau nu să furnizeze aceste informații.

În conformitate cu dispozițiile articolelor 38 și următoarele din legea 78-17 din 6 ianuarie 1978 privind prelucrarea datelor, fișierele și libertățile, orice utilizator are dreptul de acces, rectificare și opoziție la orice date cu caracter personal care îl privesc, printr-o cerere scrisă și semnată, însoțită de o copie a documentului de identitate cu semnătura titularului documentului, cu precizarea adresei la care trebuie trimis răspunsul.

Nicio informație personală a utilizatorului site-ului www.avocatbuzincu.be nu este publicată fără știrea utilizatorului, schimbată, transferată, cedată sau vândută pe orice suport unor terțe părți. Numai asumarea răscumpărării ORTELIUS LAW OFFICE și a drepturilor sale ar permite transmiterea acestor informații către eventualul cumpărător care, la rândul său, va fi obligat la aceeași obligație de conservare și modificare a datelor în ceea ce privește utilizatorul site-ului www.avocatbuzincu.be.

Site-ul nu este declarat la CNIL, deoarece nu colectează informații cu caracter personal.

Bazele de date sunt protejate de dispozițiile legii din 1 iulie 1998 de transpunere a Directivei 96/9 din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date.

  1. Hiperlinkuri și cookie.

Site-ul www.avocatbuzincu.be conține o serie de hyperlink-uri către alte site-uri web, create cu autorizarea ORTELIUS LAW OFFICE. Cu toate acestea, ORTELIUS LAW OFFICE nu are posibilitatea de a verifica conținutul site-urilor vizitate în acest mod și, în consecință, nu își asumă nicio responsabilitate pentru acest fapt.

Navigarea pe site-ul www.avocatbuzincu.be poate duce la instalarea de cookie-uri pe computerul utilizatorului. Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, care nu permite identificarea utilizatorului, dar care înregistrează informații referitoare la navigarea unui computer pe un site. Datele astfel obținute sunt destinate să faciliteze navigarea ulterioară pe site și, de asemenea, să permită diverse măsurători ale frecvenței.

Refuzul de a instala un modul cookie poate face imposibilă accesarea anumitor servicii. Utilizatorul își poate totuși configura computerul în felul următor pentru a refuza instalarea de cookie-uri:

În Internet Explorer: fila Instrumente / Opțiuni internet. Faceți clic pe Confidențialitate și alegeți Blocarea tuturor cookie-urilor. Validați cu Ok.

În Netscape: fila Editați / preferințe. Faceți clic pe Advanced (Avansat) și alegeți Disable cookies (Dezactivați cookie-urile). Validați cu Ok.

  1. Legea aplicabilă și jurisdicția.

Orice litigiu in relație cu utilizarea site-ului www.avocatbuzincu.be este supusă legislației belgiene. Instanțele competente din Bruxelles au competență exclusivă.